18 Kasım 2016 Cuma

Üç Guna’dan Kurtulmak

Veda’ların yaratılışın başından beri var olduğu söylenir. Veda’ların amacı çeşitli evrim düzeylerinde doğru ve yanlış ilmini açıklamaktır. Her türlü insana kurtuluş yolu göstermek ve aydınlanmalarını sağlamaktır.

Veda’ların en güzel örneklerinden biri aydınlanmış bilge ve eski çağ tarihçilerinin en büyüğü Veda Vyasa tarafından anlatılan Bhagavad-Gita’dır.

Bhagavad-Gita, Hint mitolojisinin temel yapıtı olan iki yüz bin dizelik “Mahabharata”adlı uzun destanın bir bölümünü oluşturur. Bu ezgide cisimlenmiş tanrı Brahma, Efendi Krişna kılığında savaşçı Arcuna ile tartışmaktadır.

Savaşçı Arcuna doğru ve yanlışa karşı çok duyarlıdır. Ama Efendi Krişna Arcuna’dan doğru ve yanlış alanını terk etmesini ve bu alanın çok daha ötesine geçerek, göreli dünyanın da tüm bilgisinin kaynağı olan Aşkın (transandantal) alana yerleşmesini ister.

Efendi Krişna Arcuna’ya şöyle der; Mutlak bilgelik alanı senin içindedir. Tek yapman gereken kendi içinde olmaktır, “öz benliğine sahip olmaktır”, ebediyen kendi Varlığının saflığına yerleşmektir. Burada istenen Arcuna’nın herhangi bir yere gelmesi veya gitmesi değil, yalnızca Üç Guna’nın dışına çıkmasıdır.

“Üç Guna’nın dışına çık Arcuna, ikilikten kurtul”.