3 Mart 2012 Cumartesi

03-03-2012 ~ Üçüncü Işık İnisiyasyonu Kapısı

Anrita Melchizedek

3 Mart 2012’de, somut bilginin beşinci ışınının Işıklandırmasıyla üçüncü Işık inisiyasyon Kapısına giriyoruz; Mars yerküreye yaklaşırken, onun yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılırken, Mars gezegeni vasıtasıyla yükseltilen Işığın güzel turuncu ışıncı. Ateşli Mars bizi İlahi Eril arketip vasıtasıyla Yüksek Zihnin güçlendirmesinin ve ifadesinin daha yüksek seviyesine götürüyor ve ezoterik olarak Transfigürasyon (başkalaşım, şekil değiştirme) adı verilen bu üçüncü inisiyasyonu deneyimlerken bize yardımcı oluyor. Bu inisiyasyonda, zihinsel bedenin aydınlatılması vasıtasıyla bize kendi bireysel irademizi Anne/Baba Tanrının İlahi İradesine gerçekten teslim etme fırsatı veriliyor. Bunu yaparken, alt üçlümüzü temizliyoruz, bunlar fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenlerin üç – katlı kişiliğidir. Ve sezgi, Spiritüel İrade ve Yüksek Zihnin üst üçlüsü ile Cennetin Eşliğinin birlikte yaratıcıları olarak kendi realitelerimizi tezahür ettirmeye başlıyoruz. Bundan başka, biz kutuplulukların dengelenmesi ile bütünlüğün daha derin seviyesine adım atarken, orijinal İlahi sekiz hücreli mavi kopyalarımızdaki kusur, eksiklik kalıpları daha fazla temizlenecek.

Tüm İnsanlığın Yüksek Işığı ve Işığın Yeni Dünya frekansları vasıtasıyla Grup BEN’İM Avatar Işık Mavi kopyasının daha derin bütünleştirilmesini deneyimliyoruz. Bu inisiyasyonda, orijinal İlahi sekiz – hücre mavikopya içinde ve ayrıca eterik, duygusal ve zihinsel bedenlerin etrafında yıldız tetrahedron aktivasyonu vasıtasıyla bu güçlendiriliyor. Yıldız tetrahedron şekli, bu ışık geometrisi kalıplarını kullanma yeteneğimiz vasıtasıyla Tanrısal Benliklerimizin özüne bağlıyor ve her boyutu çevreleyen ring – passeth – not’ların ötesine Meshedilmiş Zaman Çizgilerine yön değiştiriyor; ve Işık Beden/Merkabamızı aktive etmek için kullanabileceğimiz kutsal geometrilerden birine götürüyor. Meshedilmiş Zaman Çizgilerine girerken, İlahi Sevginin bu kutsal başkalaşan Alevleri ve hepsi kendimizin sevgi dolu veçheleri olan Solar Işık Varlıkları olarak çok boyutluluğumuzun daha geniş algısını deneyimliyoruz. Ve bu zaman çizgileri içinde, Yüksek Işık seviyesindeki tüm Yaşamın Monadik Bilinci İlahi Sevginin Yeni Dünya Kalıplarına boyutsal bir geçişi deneyimlerken, Dünya Ananın kendisi Güneş ve Solar Öz, Merkezi Güneş ve Büyük Merkezi Güneş ile mükemmel hizalanmada, bu güneş sisteminin Spiritüel Güneşi haline geliyor.

Ek olarak, 21 Aralık’taki bu sürecin parçası bu dünya planının içindeki ve etrafındaki 33 Kozmik Işık Portalını aktive ediyor olacak ve bizi beşinci boyuta götürecek. Bu süreç Kozmik Mesih Holografik Disklerin – omurga kolonundaki 13 büyük ve 20 küçük disk – aktivasyonu ve demirlenmesiyle ve Maya takvimi 13:20 doğal göksel zamana uyumlanmasıyla bu zamanda ve yıl boyunca kolaylaştırılıyor. Kozmik Mesih Holografik Disklerin aktivasyonu 21 Aralık 2012’de deneyimlenecek olan bu 33 beşinci boyut Kozmik portalların ve Yeni Dünya Kalıplarının aktivasyonuna titreşimsel uyumlanma ile direkt olarak ilişkilidir. Ek olarak Dünya Ananın Işık Beden/Merkaba aktivasyonu yıldız tetrahedron kutsal geometrisi kullanılarak bu zamanda gerçekleşecek.

Bu inisiyasyon için, Chohan Hilarion, Başmelek Rafael ve Meryem Ana ve Elohim Cyclopeia ve Virginia’nın Işıklandırmasıyla BEN’İM Varlığımız ile mükemmel uyumlanmada birleşirken, apış arası merkezi, Hayat Yumurtası ve alt bedenlerimizdeki orijinal İlahi sekiz – hücre mavi kopyamız vasıtasıyla yıldız tetrahedron şekli ile kendimizi kodlamak ve aktive etmek için, Uluru, Avustralya’daki Kristal Şehir ve vortekste bulunan Yükseliş Makamına davet ediliyoruz.

Gezegensel perspektiften, İlahi Sevginin Birlik Izgarası vasıtasıyla, Bilim ve Spiritüelliğin bağlantısız olduğu çarpıtılmış gezegensel inancının temizlenmesine odaklanacağız. Bu kutsal turuncu alev ve somut bilginin beşinci ışını vasıtasıyla Spiritüel Işığın daha derin seviyesini ana görüş bilimsel ve entelektüel topluluklarına demirleyeceğiz ve bununla, bu dünya planındaki tüm yaşamın bu üçüncü inisiyasyonu, Transfigürasyonu deneyimleme potansiyelini demirleyeceğiz.

Çünkü bizler tüm Yaşamın Dünya’da Cenneti deneyimlemesi için yolu döşeyen yol göstericiler, Ruhsal liderler ve öğretmenleriz.

Üçüncü Işık İnisiyasyonu Kapısı Meditasyonu
Şimdi Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbi içinde Olduğum Benim Varlığım ile, En Yüksek Işık ile birleşirken, Anne/Baba Tanrı’nın, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların, Arkturusluların, Başmeleklerin ve Meleklerin, Üçlü Işık Lordları Lord Mikail, Lord Metatron ve Lord Melchizedek’in, Işınların Chohanlarının – El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin ve Palas Athena- Görkemli Elohim’in, Melchizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın, Lord Melchior’un, Mahatma’nın, Sentezin Kozmik Avatarının ve tüm diğer Işık Varlıklarının Işıklandırmasını ve korumasını çağırıyorum.

Şimdi İlahi Sevginin Birlik Izgarasına bağlanırken, iç dünyanın Güneşine, kalbimdeki Altın Güneş Işık diskine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe hizalanıyorum, uyumlanıyorum ve şimdi kendimi Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbinde deneyimliyorum.

Kusur, eksiklik kalıplarını salıvererek orijinal İlahi sekiz – hücre mavikopyama uyumlanabilmem için, sezginin, Spiritüel İrade ve Işığın Yüksek Zihin öğretilerinin üst üçlüsünü deneyimleyebilmem için, irademi Anne/Baba Tanrının İlahi İradesine teslim ederek, bu üçüncü inisiyasyondan, Transfigürasyondan geçebilmem için, beni dışsal Merkaba Işık Aracımda Uluru’daki Yükseliş Makamına götürmesi için Üstat Hilarion’u çağırıyorum.

Ve şimdi kendimi Yücelerdeki Işık Varlıkları tarafından aydınlatılan bu Yükseliş Makamı ve vorteksinde buluyorum, Somur Bilginin bu güzel Turuncu Aleviyle sarmalanıyorum, İlahi Sevginin Yeni Dünya Kalıpları içinde Benliğimi deneyimliyorum.

Ve şimdi Işığın Kutsal Geometri Transfigürasyon Odasına yerleşiyorum, eski kalıplar, koşullanmalar ve kutupluluk damgaları silinirken, BEN’İM Varlığıma daha derin uyumlanmaya bütünleşirken, ışığın orijinal İlahi kodlamaları ve Mükemmellik Kalıpları şimdi İlahi sekiz – hücre mavikopyamda gerçeğe dönüşüyor.

Ve şimdi Kutsal Anne, Kutsal Baba ve Kutsal Çocuk üçlemesi vasıtasıyla orijinal İlahi sekiz - hücre mavi kopyamda ve eterik, duygusal ve zihinsel bedenlerimin etrafında yıldız tetrahedron aktive oluyor.

Yaşam Yumurtası, vesica piscis’in girdap gibi dönüşü vasıtasıyla etrafımda 16 metre çapında Altın Hayat çiçeğine ifade ediliyor.

Şimdi Altın Hayat Çiçeği içinde duygusal ve zihinsel beden yıldız tetrahedonlarını sırasıyla saat yönünde ve saatin tersi yönde döndürüyorum, beşinci boyuta bu aktivasyon sıralamasını ve Fibonacci oranını yüksek sesle tekrarlıyorum, 21 den 13’e, 33 kat Tanrı hızında sonsuzluğa.

Şimdi beşinci boyut Meshedilmiş Işık Zaman Çizgilerinde Benliğimi deneyimliyorum, omurga kolonundaki 3 ncü büyük Kozmik Mesih Holografik Diski ve iki küçük diski demirliyorum ve aktive ediyorum.

Beyin omuriliği sıvısının işlemini kolaylaştırmak ve sinir sistemimin, meridyenlerimin ve çakralarımın yeniden ayarlanmasını kolaylaştırmak için bedenimi nazikçe yanlara doğru ve ileri geri oynatıyorum.

Ve şimdi Cennetin Eşliğinin ve Üstat Hilarion’un Dünya Anayı ve onun tüm Yaşamını bu kutsal Turuncu Işık Işını ile sarmalamalarına yardımcı oluyorum, ana görüş Bilimsel ve entelektüel topluluklarındaki çarpıtılmış inançları ve Ruhsal anlayışların yokluğunu temizliyoruz.

Şimdi İlahi Sevginin Birlik Izgarası vasıtasıyla tüm Yaşamın bu Mükemmellik Kalıplarını deneyimlemesine yardımcı oluyorum.

Ve şimdi Benliğim kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ananın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi bu 2012 kutsal yılını Işıklandıran bu güzel Turuncu Işık Aleviyle ve Güçlendirme ve Birlik Bilincinin Altın Alevi ile sarmalanıyorum.

Ben İlahi Sevginin kutsal bir Varlığıyım,

Zihinsel Aydınlanma, somut bilgi ve yenilikçi deneyimlere dayanan yeni yapılar yaratabilen ve bunu Anne/Baba Tanrının İlahi İradesi ile ustaca kullanan Cennetin Eşliği ile birlikte – yaratıcıyım.

Ben Tüm Var Olan O Benim.

(Çeviri: Saffet Güler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder