18 Mayıs 2012 Cuma

Muazzam, yüce bir hadise

Tanrı dedi ki:

Kendi hatanız ya da bir başkasınınki olsun hata fikrini bir kenara bırakın. Siz insan olma halini hata ya da kusur olarak adlandırmadıkça hata da yoktur, kusur da. Bu adlandırmayı yapmıştınız, değil mi? İnsan olmanın aleyhinize kocaman olumsuz bir işaret, bir damga olduğunu düşünmüştünüz değil mi? İnsan olmanın bir başarısızlık hatta düşüş olduğunu düşünmüştünüz siz.

İnsan oluşunuzu bir kabahat olarak addetmemelisiniz, suçlamamalısınız. İnsan olmak çok büyük bir armağandır. Her gün pek çok bebek doğuyor olabilir ama dünyaya bir insan varlığı olarak gelmek muazzam, yüce bir hadisedir.

Dünya üzerinde insan olarak bedenlenmiş olmanız bir bedel, bir ceza değildir. Hapiste olduğunuz hissini taşıyabilirsiniz. Dünyada hapsedilmiş durumda değilsiniz. Yola çıkmak ve talihinizi, ikbalinizi bulmak üzere özgür kılınmış durumdasınız. Cennet'teki Ruhlar sırtlarında yük taşıyamazlar. İnsanlar yapabilir bunu ancak.

Yeryüzünde insan olmakla Cennet'te melek olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını mukayese etmenizi istediğim gibi bir anlam çıkmasın buradan. Aslında söylemek istediğim - siz neye inanıyor olursanız olun- her halükarda sadece avantajların mevcut olduğudur. Siz avantajı görebilirsiniz ya da mahrumiyeti. Her şey fırsattır. Dünya üzerinde özgürce seçme hakkınız vardır. Cennet'te ise seçim yapmanın, seçeneklerin ötesindesinizdir. Seçebileceğiniz sadece sevgi vardır dolayısıyla yoldan çıkamaz, başka yöne de sapamazsınız. İnsan hayatı dahilinde tökezleyebilirsiniz. Ancak tökezlemenin, sendelemenin bir dezavantaj olduğunu aklınızdan dahi geçirmeyin; çünkü böyle bir durumdan kendinizi toparlayabilir, dimdik ayağa kalkabilirsiniz. Melekler sendelemezler, tökezlemezler. Tökezlemeye, sendelemeye muktedir olamamanın da kendine özgü dezavantajları vardır; lakin Ben ne olursa olsun hepsinin avantaj olduğunu söylüyorum. Elbette ki bir fırsattır bu.
İnsanlar büyür ve gelişir, tıpkı bir bebek gibi. İnsan varlığı inkişaf eder, gelişir. İnsan olmak bir lütuftur. Kahverengi gözlü olmak bir lütuftur ve mavi gözlü olmak da bir lütuftur. Sizin için, komşudaki tavuğu kaz olarak görmeye son vermenin vaktidir artık.

Cennet'in hangi tarafında yeriniz almış olursanız olun kutsanmış durumdasınız. Yeryüzü de Cennet'in bir yanı, ondan bir taraftır. Onun dünyevi tarafıdır. Ama çitler, parmaklıklar yoktur canlarım. Bir insan olarak Cennet'te yol aldığınızı, orada seyahat ettiğinizi zaten biliyorsunuz. Ben size aslında oradan hiç ayılmadığınızı söyleyeceğim; ama siz pek çok şekilde oradan ayrıldığınızı görüyor ve geri dönmeyi istiyorsunuz. Siz kovulmadınız, atılmadınız sevgili canlarım. Eli kolu bağlı bırakılmadınız.

Boyutlar gerçekte asla mevcut olmadı, zaman da gerçekte hiç mevcut olmadı ve siz en başından beri başka boyutları ve zamanları deneyimliyorsunuz. Evet, deneyimlemek için Yeryüzündesiniz ve o ya da bu şekilde olsun Dünyadaki hayatın size sunmak durumunda olduğu her şeyi de deneyimleyeceksiniz.

Dünya hayatını yoluna koyuyor, akışa düzen getiriyorsunuz. Merkezi konumdasınız, önemlisiniz. Dünyaya geri dönüşünüz sadece sizinle alakalı bir mesele değil. Tam da varlığınızla, mevcudiyetinizle Dünyaya hizmet etme konumundasınız. Hayatın gizemlerinin kilidini açan bir anahtar olduğunuzu dahi söyleyebiliriz.

İtiraf edin, Dünyayı Cennet'e değişmeyeceğiniz zamanlar da var. O mu/bu mu olsaydı diye düşünmeye son vermek bayağı iyi bir fikirdir. ŞİMDİde, şimdiyi düşünün artık. Cennet dahilinde tamı tamına bir Ebediyet vardır. Dünyada ise Ebediyet artımlarla ölçülüp hesaplanır. Ebediyet gerçektir. Zamanın ölçülmesi ise bir yanılsamadır. Lakin yanılsama tamamen kötü bir şey değildir canlarım. Yanılsamadan, Cennet'te olduğu şekliyle Realiteye gelirsiniz. Yanılsamadan yola çıkar, seyahat edersiniz. Her şey emniyet içindedir, güvendedir. Dünyayı ellerimde, sizi yüreğimde tutarım Ben. Hayal gücünüzün, tasavvurunuzun haricinde hiçbir yere gitmediniz siz; asla.

Çeviren: Engin Zeyno Vural

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Tanrıya ve kendi yüreklerine daha yakın olmaları için İnsanoğluna yardım eden
Gloria Wendroff, Overseer (Sorumlu yönetici)
The Godwriting™ International Society of Heaven Ministries
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels@heavenletters.org
Ziyaret edin www.heavenletters.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme