29 Ekim 2012 Pazartesi

Emsalsiz Bir Tekamül Süreci

BAŞMELEK MİKAİL - KASIM 2012
Ronna Herman tarafından aktarılmıştır.
EMSALSİZ BİR TEKÂMÜL SÜRECİ

Sevgili üstatlar, Balık Çağının yaratıcı Tanrı Işınları ki bu DÖNEMİN yaratıcı sürecine ait özel nitelikler, yönler, erdemler ve tasarımlar/formüller içermektedir, Dünya insanlık üzerine 2000 yılı aşkın bir süredir ışımaktadır. Bu Yaratıcı Işınlar, şimdi geri çekilme ve kapanma işleminden geçmektedir. Dengesizlik içindeki üçüncü boyutun ve dördüncü boyutun alt seviyelerinin yanılsaması ve titreşim frekanslarında sıkışıp kalmış olan kitlelerin, kendilerini yönlerini kaybetmiş hissetmelerinin nedeni budur; hiçbir şey eskisi gibi işlememektedir ve gelecek için hiç umut kalmamış görünmektedir. Eski düzenler, yöntemler, tıpkı birçok köklü kurum ve dini organizasyon gibi, güvenilirliğini kaybetmiştir ve havlu atmaktadır. Üçüncü boyuta ait hemen hemen tüm ırksal, kültürel, sosyal ve politik sınırlar arasındaki ayrılık, parçalanıyor ya da zor bir dönemden geçiyor. İnsanlığın bilinci yükseliyor ve bu yükselişi hiçbir şey engelleyemez. İNSANLIK RÜŞTÜNÜ İSPAT EDERKEN, her şey bu genişlemiş farkındalığı takip etmek zorundadır yoksa eylemsizlik ve kaos tuzağına düşecektir.

Neyse ki her geçen gün daha fazla insan Kendini-farkındalığını yükseltmek için içlerine yönelme sürecine uyanıyor ki nihayetinde bu süreç, İlahi Rahatsızlık enerjileri vasıtasıyla daha yüksek bir Ruhsal-bilinç arzusuna doğru yönelecektir. Dünya üzerindeki her kültürel grup, her ırk ve her ülke, takip edebilecekleri bir yön ya da daha yüksek bir felsefi yol arayışında. Bu fenomen, şu gerçeğe dayanmaktadır: Balık Çağının İlahi Kopyasını içeren Dünyanızın Yedi Tanrı Işını, neredeyse tamamen geri çekilmiş ve Kova Çağının galaktik bilincinin daha ince, daha yüksek frekanslı on iki Işını ile yer değiştirmiştir.

Uyanışın ilk aşamalarında, kişide Ruhsal Birleşme gerçekleşmeden önce, bir İlahi armağan olan ve nihayetinde büyük ve külfetli sonuçlara sahip bir armağan haline gelen, özgür irade sebebiyle, yüksek âlemler tarafından hiçbir müdahale söz konusu değildir. Ancak, kişi, dördüncü boyutun orta ve üstü seviyelerine ait Menekşe Alevi frekansları ile rezonans içinde olan enerji imzasını kazandığında, artık beyan edebilir: “Uygundur. Benim ve her şeyin en yüksek hayrı ve akıbetini talep ediyorum,” böylece kişisel irade ile Yüksek Benlik ve Dünyanın İlahi Planının İradesinin hizalanması gerçekleşir. Sonuç olarak, Işığın sihirli yolu, bireyin kişisel Sevgi/Işık/Yaşam kolonu vasıtasıyla Ruha kadar genişler. Bu Işık Yolu, genellikle Yaşam Nehri olarak adlandırılır ve sonu özgün Bilinç Özü’ne çıkar. Burada gerekli bilinç seviyesine ulaşmış olan her birey, yeni galaktik ya da Alt-Evren İlahi Planı / Görevi için şifreli kristal Tohum Atomlarından kendi payına düşeni almaya başlayacaktır. Bu yeni Tohum Atomları, ayrıca, geleceğin yeni Altın Galaksisinin yaratım sürecinin başlangıç aşamalarında bir katılımcı olmak için gerekli olan ileri düzey bilgi, yetenek, özellik ve nitelikleri de taşıyor olacaktır.

Tekâmül süreci değişiyor; tüm insanlığın bedensel yapısı yavaş yavaş incelecek ve geliştirilecektir. Kutsal Kalp / Kutsal Zihinlerini ayarlamış ve bireysel iradelerini İlahi İradenin yönetimine bırakmış olanlara rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.

Şimdiye kadar, kitleler, perdelenmiş bir dünyada, yanılsama içindeki farkındalık ile yaşadılar. Görünen o ki kılavuzu olmayan bir gemide fırtınaya tutulmuş hissi veren bir gelecek ile yüzleşiyorlar. Bunun sebebi, geçmiş dönemde tüm insanlığa sunulan İlksel Yaşam Gücü enerjisinin artık bu Alt-Evrenin eski İlahi Planındaki büyük potansiyeller taşıyan Tanrı Tohumları ile dolu olmamasıdır. Mevcut durumu korumak için ihtiyaçları olan titreşimsel kalıpları yine de almaya devam edecekler. Ve sizi temin ederiz ki Anne/Baba Tanrımızın ve Işık Varlıklarının sevgi dolu enerjileri daima insanlığa sunulacaktır; ancak her bir Ruhu bekleyen yeni İlahi Plana erişmek için, en azından dördüncü boyutun orta seviyedeki Işık frekanslarına uyumlanılması gerekmektedir. Anne/Baba Tanrımızın en büyük arzusu, Varlığındaki her yüzün Kendinin-efendisi olma haline geri döndüğünü görmektir ki her Ruh’un İlahi hakkı olan sevgi, huzur, zevk ve bolluğu deneyimleyebilsinler. Işık Varlıkları daima yardım etmeye hazır olacak ve melekî âlem yardım çağrılarına hep yanıt verecek. Fakat sadık kalınması gereken değiştirilemez evrensel yasalar var, buna göre, hangi yoldan yürüyeceklerini kişiler kendileri seçmelidirler: Işık Yolu ya da Gölgeler Yolu.

Düşük frekanslı bedensel sistemini dengeleyen ve uyumlayan ve böylece Ruh Şarkısı dördüncü boyutun alt dört seviyesi ya da üstündeki seviyelerle birlikte titreşen, Siz, Yıldız Tohumları, artık GELECEK ALTIN ÇAĞIN YÜKSEK FREKANSLI IŞINLARINA ulaşmaya başlıyorsunuz. Bu Alt-Evren için ve rengârenk parlayan bir pelerine – incelmiş Işık aura alanına - bürünmeye ve Yeni Çağın erdem, nitelik, yetenek, beceri ve özelliklerini almaya hazır olduğunu beyan eden herkes için, yeni bir İlahi Plan mevcut. Bu harika armağanlar, Yaratıcı Işığın Adamantin Partiküllerinde programlanmış durumdadır ve Kendinin-Efendisi olma yolunda gerekli seviyeye ulaşmış olanlarınız için hazırdır.

Yaratıcı Işığın Adamantin Partikülleri, Yaratıcı Bilincin bütün yüzüdür ve yeni, sınırsız yaratıcı çabalar için aktive edilmeye, programlanmaya ve tezahür ettirilmeye hazırdır. Sonrasındaki her yeni yaratıcı projeye ait planın başlangıcında, Adamantin Partikülleri, o plan için İlahi Plan ile şifrelenir. Maddi âlemlerde tezahür ettirilecek yeni bir proje için Yüce Yaratıcıdan emir alan Anne/Baba Tanrı, bu Planlı Adamantin Partiküllerini sınırsız potansiyellerle donatılmış büyük Işınlar halinde tüm evrene gönderir. İlahi Annenin Kozmik Rahminden yayılan İlahi Babanın Tohum düşünceleri, ÖZ GENLER olarak bilinir.

DNA yapınızda, deneyimlediğiniz tüm boyutlara ait genler bulunmaktadır. Siz, Yıldız Tohumları, mevcut dört-bedenli sistemlerinizi bu Öz Genleri yeni İlahi Göreviniz ile birlikte almaya koşullandıracak bir hazırlık aşamasındasınız. Bu güçlü, yüksek-frekanslı Işınlar, Yeni Altın Çağın İlahi Planı için Yaratıcı Öz Hücreleri taşımaktadırlar ve Elohim ve Melekî âlemin büyük parlak vasıtaları ile bu Alt-Evrenin her yerine IŞIN-lanmaktadırlar. Bu titreşimsel frekanslar, her boyutun tüm alt boyutlarına kadar inmektedir. Öyle olmasaydı eğer tüm fiziksel tezahürler, insanlık da dâhil olmak üzere, Kutsal Ateş Enerjisinin Elektromanyetik gücü/yoğunluğu sebebiyle yanıp yok olurdu.

Uyanmış bir Kendinin-efendisi olarak kendinize çektiğiniz KUTSAL KOZMİK BEYAZ ATEŞ, yani Adamantin Partikülleri, devinmeye devam etmelidir. Sadece belli bir miktar, her Ruh için mevcut Aydınlanma seviyesine uygun olan miktar ancak fiziksel bedende depolanabilir; geri kalanı, biçim dünyasına IŞIN-lanmalıdır.

Yüce Yaratıcı, büyüklüğünü asla hayal dahi edemeyeceğiniz derecede sonsuz, tanımlanamayan bir Öz Güçtür. Bu harikulade Öz Güç, her Yaratım seviyesi içerisinde azaltılmış şekilde bulunur ki böylece, siz, Yıldız Tohumu birlikte-yaratıcılar, bu muhteşem, potansiyel gücün bir kısmına sahip olabilesiniz. Her İnsan, dört-bedenli (fiziksel / zihinsel / duygusal / eterik) sisteminin genetik yapısında depolanmış yüzlerce potansiyel kişilik özellikleri taşır ve hangi kişilik özelliklerini geliştirip dış dünyaya sunacağına kişi kendisi karar verir. Negatif kişilik özelliklerinizi ne kadar hızlı şekilde nötrleştirir ya da uyumlarsanız, tanrısal potansiyeliniz ya da üstat Benliğiniz o kadar çabuk ortaya çıkar. Ancak o zaman varoluşun fiziksel boyutlarında birlikte yaratıcı bir üstat olarak tam potansiyelinize ulaşabilirsiniz.

Gezegeniniz artık, Samanyolu Galaksisinin içindeki Büyük Merkezi Güneşin kalbine-merkezine direkt olarak bağlanmıştır. Yaratıcı Işığın yeni kozmik dalgaları, Dünya gezegeni üzerindeki uyanmış Ruhlar için büyük bir armağandır. Her ne kadar bu ince, yüksek frekanslı Işınlar, üçüncü ve dördüncü boyutun alt seviyelerine direkt olarak gönderilmiyor olsa da dönüştürücü Işık frekansları zamanla bu seviyelere sızacak ve Dünya üzerindeki ve içindeki her şeyi ve herkesi etkileyecektir.

Bilim adamları, bu güneş sisteminin sınırında bir hidrojen duvarı keşfedildiğini duyurdular. Bunlar, geçmişte bahsettiğimiz Işık zarlarıdır. Bilim ve ruhsallık, kavramsal öğretileri ve teorileri, daha fazla İnsan Kutsal Zihnin kaynaklarına ulaştıkça, birlikte doğrulamaya ve birleştirmeye başlamaktadır.

Dünya, Galaktik Merkez ile hizalanmasının ve Büyük Merkezi Güneş ile uyumlanmasının bir sonucu olarak, frekans kalıplarını -Ruh Şarkısını- yükseltme sürecindedir ki Kutsal Gezegen statüsüne geri dönebilsin. Evrensel Anne/Baba Tanrımızın vasıtasıyla Yaratıcı Işığın Adamantin Partikülleri ile bombardıman edilmesinin bir sonucu olarak, bu Alt-Evrenin titreşimsel frekansları yükseltilmektedir. Samanyolu Galaksisi de on iki bölüme ayrılmıştır, tıpkı evrenin Alt-Evrenlere bölünmesi gibi ve Galaksideki her bölümün yönetici bir On iki Konseyi bulunmaktadır. Nihayet, 12 ve 144 sayılarının önemini daha iyi anlar hale geliyorsunuz çünkü bu sayılar, bu Alt-Evrendeki yaratımların birçok parçasında geçerlidir.
Farkındalığınızın şifreleri, sürekli pozitif veya negatif düşünceleriniz, niyetleriniz ve hareketleriniz tarafından değiştirilmektedir. Toleranslılık, yardımseverlik, alçak gönüllülük ve sabır konularında verdiğiniz sınavlar ile temsil ediliyorsunuz ve kültürel görüşleriniz de beraberinde sınanıyor. Bu özelliklerin negatif frekans kalıplarını içeren tohum düşünceler, onları enerji ile beslemekten vazgeçtiğinizde her geçen gün biraz daha küçülüp yok olacaklar.

Sizlere “yaşayan meditasyon” haline gelmeyi öğrettik ki dengeli Alfa bilinç Halini devam ettirirken dünyevi çevrenizde daha etkin bir şekilde işlev görebilesiniz. Bir sonraki aşama, sürekli neşe ve şükran hali içerisinde yaşamaya çalışmak yani “yaşayan dua” haline gelmektir. Dünya boyutunda uzmanlaşmış birlikte-yaratıcılara dönüştükçe, devamlı enerji kalıplarınızı izlemeli ve onları yükseltmenin yollarını aramalısınız. Sürekli uyum ve ince tanrısal ifadeyi ortaya koymak için çaba göstermelisiniz. Binlerce yıldır uykuda olan içinizdeki Kutsal Ateşin gücünü serbest bırakmalısınız. Enerjinizi, hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlara yönlendirmeyi ve odaklamayı öğrenmelisiniz. Yaratıcı Yaşam Çarkınızı devamlı kullanıp geliştirerek, odaklanmış değişim tohumlarını ekiyorsunuz. İmgelediklerinizi yaratmanız için gerekli olan Kutsal Yaratım Ateşi ile donatılacaksınız. Ana hedefiniz, fiziksel beden içerisindeyken Kendinin-Efendisi olmaktır. Çabalarınız, tüm insanlığın en yüksek hayrına yöneldiğinde, size özel bir armağan olarak, daha yüksek miktarda Yaratıcı Işık sizin için hazır bulundurulacaktır.

Hayal edin, sevgili varlıklar, İlahi Yaratıcı Özün sonsuz kaynağına erişmek nasıl bir duygu olurdu. Kendinizi büyük bir enerji vorteksi olarak düşünün, büyük bir güç ile titreşiyor, parlak renklerde harika Işınlar yayıyor, enerji dalgaları ışıyarak Ruhsal Benliğinizin hayal ettiği her şeyi yaratıyorsunuz. Yansıttığınız enerjilerin anafor yaratıp katılaştığında nasıl bir duygu içinde olurdunuz hissedin: yapı ve biçim dokunulabilir hale gelirken, düşüncelerinizin, sevginizin/duygularınızın ve ilham almış imgelerinizin gücü yoluyla yaratımlarınızın ölçülemeyecek kadar güzel ve eşsiz olması nasıl olurdu? Gezegeninizdeki bu kaotik zamanlarda sizin ve Dünyanızın neden bu kadar önemli olduğunuzu anlamanıza yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Türlerin tekâmülü ve bu Alt-Evrenin genişleme sürecinin bu olağanüstü döneminde, Dünya, bu galaktik deneyimin en güzel yeridir.

Vizyonunuzu geliştirin, benim cesur ve sadık Varlıklarım. İşe kendi Kutsal Kalp merkeziniz ile başlayın ve İlahi mirasınız olan güç ve ihtişamı sahiplenin. Sonra, bu gücü ve kusursuzluğu fiziksel bedeninize ve dış dünyanıza yansıtmaya başlayın: ilişkilerinize, çalışma alanlarınıza, toplumunuza, ülkenize ve dünyanıza. Artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakın kendi sınırlı yollarına gitsinler ya da dönüşüm geçirerek sonsuz potansiyel sahibi yüksek frekanslı âlemlere sizinle birlikte gelsinler. Işığa doğru giden yol ve karanlığa giden helezonik yol artık kesin bir şekilde ayrılma noktasına gelmiştir. Son defa, Benliğinizin kalıntı gölgeleri ile yüzleşmeye zorlanıyorsunuz – kişisel gücüne tam olarak ulaşmış Benliğinizi gerçekleştirmekten sizi alıkoyan tüm dengesizlikler, sınırlar ile yüzleşiyorsunuz. Kendinin efendisi olmak, korkak ya da zayıf kalplere göre değildir, sevgili varlıklar. Doğmakta olan yeni ÇAĞ’A doğru birlikte cesurca ilerlerken, İLAHİ İRADE GÜCÜ ile donatılmış Baba Tanrımızın Işık Kılıcını ve sevgili Anne Tanrımızın parlak IŞIK/SEVGİ KADEHİNİ kabul edin.
Ben, size rehberlik etmek, yol göstermek, ilham vermek ve sizi korumak için daima yanınızdayım.
BEN Başmalek Mikail
DÜNYANIN TEKÂMÜLÜ * BİRİNCİ İLÂ DÖRDÜNCÜ BOYUT
GÜNEŞ SİSTEMİNİN TEKÂMÜLÜ * BEŞİNCİ VE ALTINCI ARA BOYUT
GALAKSİNİN TEKÂMÜLÜ * ALTINCI VE YEDİNCİ ARA BOYUT
ALT-EVRENİN TEKÂMÜLÜ * YEDİNCİ ARA İLA ON İKİNCİ BOYUT
http://www.ronnastar.com/
Ronna Herman tarafından aktarılmıştır.
Kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.
Tercüme
© 2012 Semra Ekmekci
2012 LimitSiz | http://www.2012limitsiz.com/
e-mail: unlimited2012@yahoo.com
http://www.facebook.com/2012limitsiz
PDF olarak arşivlemek için:
http://www.2012limitsiz.com/update.html

5 yorum:

 1. Gölgeler yolunu seçenler, Dünya da kalmaya devam edecek mi acaba? Yoksa başka bir gezegene mi tahliye olacaklar?Eğer iki kutupta Dünya da kalırsa belli bir süre sonra dünya da yine savaş çıkar çünkü Gölgeler köleleştirmeye çalışacaklar.

  Bana tahliye edilecekler gibi geliyor.Karanlık tarafta ki her gezegensel ırk kendi irşat edip dördüncü boyuta hazırladığı bireyleri kendi gezegenine alabilir.Vakıflar, dernekler yoluyla herkes kendi hasatını topladı.


  BİR-i

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Verilen kanal bilgilerine göre,dünya (4.boyutu nasıl atladığı pek de net olmamakla beraber)5.boyuta geçiyor ve bu boyut enerjisiyle uyumlu olmayan herkes ölerek bu gezegenden ayrılacaklar.Çünkü dünyanın frekansı artık onların burada varolmalarına imkan vermeyecek.Onlar tekamüllerine uygun frekanstaki başka gezegenlerde devam edecekler."Tahliye etmek" kurtarmak anlamındadır, onlar kurtarılmayacaklar,belirttiğim şekilde gidecekler.

   Sil
  2. Ben, Karanlık tarafa hasat olacakların tahliyesini kast ediyorum.

   BİR-i

   Sil
 2. Uzun yıllar önce bir subay şöyle demişti: "Bize Harp okulunda yıldız savaşlarını,süper teknolojik silahları filan öğrettiler... Sonra mezun olup kıtaya geldik ki bizim gerçeklerimizle onların hiç ilgisi yok! Kıtadaki asker köyden gelmiş zır cahil,tuvalete oturmayı bile bilmiyor!!! Ne yıldız savaşı?"
  Laf aramızda ben de Mikail'İn anlattıkları karşısında kendimi o tuvalete oturmayı bilmeyen zır cahil köylü çocuğu gibi hissediyorum... Bana göre dünya yüzyıl önce olduğundan bin kat daha adaletsiz,kirli,acımasız,köleliğin tavan yaptığı biryer...Değişen hiçbirşey yok! Hala dünyayı İlluminati,Kabal,CFR vs zalimler sürüsü yönetiyor ve insanlık (bir küçük azınlık dışında) inim inim inliyor.Mikail de anlatıyor işte, -cek,-cak,-cektir,-caktır vs vs bla,bla,bla... Tamam da hani ne değişti yahu? Kölelik düzeni yıkıldı da haberimiz mi yok? Bize hizmet etmeyen herşeyi bırakacakmışız!!! Yok canım çok seviyoruz asla bırakamayız... Dünyayı b.k götürüyor bunlar yıldız savaşlarını anlatıyorlar... Goethe'nin dediği gibi "Işık, biraz daha ışık!!!" Gel 21 Aralık gellll.... Görelim bakalım 3 gün karanlık mı olacak yoksa hiçbir halt olmayacak da bütün bu kanallıklar yeni senaryolar mı yazacaklar...

  YanıtlayınSil
 3. Işığın kobrası kitabını yada pdf ini nasıl bulabilirim. Bilgisi olan var mıdır?

  YanıtlayınSil