29 Kasım 2011 Salı

Kryon 11.11.11 Büyük İnsanlık Uyanışı

Okuyucuya not: Enerjinizin kanallıkta hazır bulunan grupla uyumlanması için, “ŞİMDİ” anında bulunma niyetinizi belirtin.

Kryon ~ David Brown kanallığıyla
11 Kasım 2011, Santiago – Şili
“Büyük İnsanlık Uyanışı”

Selamlar sevgili varlıklar, BEN Manyetik Hizmetten Kryon.

11.11.11’de Santiago’da olmak harika, ve bu kanallık gerçek bir ruhsal buluşmadır. Bu odadaki herkes aynı ruh grubundan; hepiniz yolculuktaki şifacılarsınız ve hepiniz 21 Aralık 2012’deki yeni enerjilere doğru yol almaktasınız. Yaşamlarınızda bir çok değişim olmaktadır; yeni dünya gelmekte ve insanlık uyanmaktadır. Bundan böyle, bu gezegenin bilincinin şu ankinden daha aşağı inmesine müsaade edemeyiz. Bilinç ve teknoloji konusunda kafanız karışmasın; teknoloji sizi ancak sorunlar yaratan bir yola çeker, derin, derin sorunlar.

Sevgi tek yoldur. Onu ne kadar bedenlerseniz, teknolojiye o kadar az gerek duyarsınız. Bedenleriniz güncelleniyor, tıpkı bir bilgisayar güncellemesi gibi, ve siz yeni bir bilinç seviyesine yükseliyorsunuz. Bu odada hepiniz epeyce kişisel gelişim ve içsellik çalışması yaptınız. Yeni dünya gelmektedir sevgililer, ve bu özel bir zamandır. Bu zamanda, eski Yerkürenizle vedalaşıp yeni dünyayı karşılamaya başlayacaksınız, kendi yollarını yürümüş ve sevgiyi bulmuş olan bilinçli erkekler ve kadınların yönlendirdiği bir yeni dünya. Bu bireysel anlamda bir kutup değişimidir; kutuplarınızı negatiften pozitife çeviriyorsunuz ve ne kadar çok içsellik çalışması yaptıysanız, bedeniniz ne kadar uyum içindeyse, bu değişimi o kadar kolay bulacaksınız. Hiçbir şey tesadüf değildir; dediğimiz gibi, siz burada bulunmayı seçmiştiniz ve sevgi yegane cevaptır. Bu gezegen için sevgiye geri dönmekten, evrenle ve Toprak Ana ile tam bağlantıda olmaktan başka cevap yoktur. Çok, çok uzun zaman boyunca, 3600 yıldır, gezegenin bilinci yavaş ama kesin bir şekilde azaldı. Böyle görünmüyor olabilir ama siz Tanrıdan, evrenden kopmuştunuz, ve şimdi tanrısal bağlantınıza geri dönüyorsunuz.

Siz bu tanrısal evrenin sihirli varlıkları olacaksınız ve sihirli bir yol yürüyeceksiniz. Gelen bu yeni dünyanın gelişimi birkaç yıl sürecek; 21 Aralık 2012’de bedeninizde çok net bir enerji değişimi hissedeceksiniz, negatif duyguları sevgiye aktaran çok kesin bir değişim. Bu odada bulunan sizler için bu gayet açık olacak ve yaşamlarınız o günden itibaren değişmiş olacak. Tam olarak bütünlenmeniz biraz zaman alabilir, ama yine de enerjileriniz dönüşmüş olacak, yeni dünyanızı yaratmak için gereken sevgi-temelli enerji mevcut olacak. Daha önce de öğrenmiş olduğunuz gibi, negatif düşünceler ve negatif duygular negatif gerçekliği yaratır. Bir elektrik devresi kapanmış gibi olacak ve bedeninizde bir şekilde negatif enerjiler varsa, yavaşça ama kesin olarak salıverilecekler. Bazıları için bu elektrik devresi şimdiden kapanmıştır, çakralarınız da daima saat yönünde dönüyor olacak, ve yavaş yavaş ama kesin olarak yaşamlarınızı sevgiden yaratmakta olacaksınız.

Şili çok büyük bir ülke, belki dünyanın kuzeyden güneye en uzun ülkesi. Bu ülke birçok farklı enerjiyi tutmakta, ve böyle bir ulus için pek de kolay bir değişim olmayacak; farklı enerjiler kuzeyin kuru bölgelerinden nemli ve soğuk güneye farklı yollardan akacak. Asıl mesele iklim değil, her yüksekliğin farklı bir enerjisi ve farklı bir akış yolu olacak, ve bu Şili için pek kolay bir akış olmayacak. Bu odada bulunanlarınız, sizin kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmek ve onlara bir şifa alanı tutmak için çağırılacaksınız. Bu odada şifacı olmadığını düşünenleriniz var, ama hepiniz o ruh grubundan geldiniz ve işiniz bu gezegeni şifalandırıp değişimin kolaylıkla oluşunu izlemektir.

Çoğu ortalama insan bu değişimi çok, çok zor bulacak. Bu değişim aynı zamanda kaynakların çok daha eşit ve dengeli paylaşılacağı anlamına geliyor. Bolca neşe hissi içinde olacaksınız; sevgi şimdi olduğu gibi enerji sisteminizden sürekli akıyor olacak. Şu anda sevgi enerji sisteminizden akarak negatif enerjiye dönüşebiliyor. 21 Aralık 2012’den sonra sevgi serbestçe bedenlerinizden akacak ve sevgi-temelli bir gerçeklik yaratacak. Çevrenizde epeyce acı ve ızdırap olması mümkündür, ama siz bunu deneyimlemeyeceksiniz. Sizin deneyiminiz üçüncü boyuttan dördüncü boyuta geçmek ve neredeyse otomatik olarak Mesih bilincinde olmak olacak.

Şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı ve ayak tabanlarınız ve kök çakranızla Toprak Ana’ya, taç çakranızla da Gök Baba’ya bağlanmanızı, sevgi akışına izin vermenizi ve bedeninizi hissetmenizi rica ediyoruz. Ne hissettiğinizi hissedin… hislerinizi gözlemleyin… hislerinizin gelmesine ve gitmesine izin verin… bedeninizdeki her duyumu hissedin.

Sevgililer biz bu enerjiyi tutmak için; 21 Aralık 2012’de enerjinin nasıl hissedileceğini size hissettirmek için buradayız. Sizi yeni dünyaya götüreceğiz… bırakın hisler bedeninize gelsin ve gitsin… bedeninizin daha da derinlerine inin.

Ruhsal rehberleriniz ayak ucunuzdalar ve sizi bir sevgi alanında tutmaktalar. Kryon’un şemsiyesi burada, Dünya planının ve bu odanın, sizin bu enerjide tutulmanız için bir kap gibi olacağını anlayan uzman melekleri desteklemekte. Kalplerinizi şimdi olduğundan bile daha çok açarak enerjilerinizin gittikçe yükselmesine izin verin… odadaki herkesin kalp çakrasına sevgi gönderin… sevginin akmasına izin verin. Bunu birçok kez yapmıştık, ama Dünya planında değil, kim olduğunuza ve bilincinize göre sizi bilinçte çok çok yukarılara taşıyoruz.

Hislerinizin akmasına, gelmesine ve gitmesine izin verin… izin verin Kryon enerjisi üçüncü gözünüze aksın… beyin epifizine… burnunuzun tam ucuna… boğaz çakranıza… kalbinize… güneş sinirağınıza… ikinci çakranıza… kök çakranıza aksın… ve Toprak Ana’nın kalbiyle birleşin. İzin verin Toprak Ana’nın sevgisi kök çakranızdan aksın… ikinci çakranıza… güneş sinirağınıza… kalbinize… boğazınıza… üçüncü gözünüze… taç takranıza aksın… ve Büyük Merkezi Güneş’in kalbiyle birleşin. Daha önce hiç deneyimlememiş olduğunuz bir şeye, sevginin dünyasına olan yolculuğunuzda, sevginin akmasına izin verin.

Bunun dördüncü boyuta gitmek için deneysel bir meditasyon olması gerekiyor, dördüncü boyut üç boyutlu bir bedenle anlaşılamayacağından, tutulduğunuz bu emin ve güvenli yerde bedeninizde ve hislerinizde olun. Sevginin akmasına izin verin, bırakın hisler gelsin ve hisler gitsin. Bedenlerinizle olun ve bedenlerinizdeki her türlü negatifliği hissedin… ve o negatifliği tutun… onunla olun ve onu hissedin… ve onu Kryon’a teslim edin.

Yeni dünya gelmektedir sevgililer, ve bunlar çok heyecanlı zamanlar. Odada yayılmaya başlayan sevgiyi hissedin… kendinizi sevgiyi emen süngerler gibi hissedin… sevgiye izin verin, bedenlerinizde bulunan, ülkenizin her türlü askeri bağlantılı enerjilerini ve karmasını çözsün; yerli halklara karşı soykırım ya da katliamı, Mesih bilinci insanlarına karşı soykırım ya da katliamı, veya askeri kökenli her türlü karmayı, tecavüz, yağma, cinayet, öldürme veya işkenceyi, ve izin verin bedeninizdeki bu enerjiler çözülsün ve salıverilsin. Sevgi akışını durduran ve içinizdeki eril yapıyı yıkan bu enerjilerdir.

Hislerinizle olun… bedenlerinizde olun ve ne hissediyorsanız hissedin… bırakın hisler gelsin ve hisler gitsin… farkında olduğunuz ve üç kuşak geriye doğru ailenizde orduya hizmet etmiş kişilere ait olan her türden askeri hisleri veya karmayı Kryon enerjisine teslim edin.

Hisleri bedenlemenize izin verin… gelsinler ve gitsinler… nefesinizi gözleyin… ne hissediyorsanız hissedin… bedenlerinizde gitgide daha derine girin. Odada epeyce korku var, ve yeni bir sevgi yolu var, ve yeni dünyada zulüm veya ordu bulunmayacak. O sevgi ile dolu bir dünya olacak, bir özgürlük, heyecan, özen ve paylaşma dünyası, ve ailelerinizin birbirini sevdiği bir dünya. Evrenin sizi desteklediği, kalben ve zihnen evrensel kalbe ve zihne bağlı olduğunuz bir dünya. Bırakın hisler bedeninize girsin… gelsinler ve gitsinler… titreşimlerinizin gittikçe yükselmesine ve ruh rehberlerinizin ve meleklerinizin size destek olmasına izin verin… meleklerinizin ve ruh rehberlerinizin kendilerini size tanıtmasına izin verin. Sizinle olduklarını bilmeniz için belki yüzünüzü ya da burnunuzu gıdıklarlar, veya kulağınızı kaşırlar. Sevgililer, onların sevgisini hissedin, sevgilerini hissedin… herkes sizi en ufak bir neden olmaksızın sevmekte.

Yeni dünyada herkes birbirini sevecek, siz herkesi seveceksiniz, ve sevgi akacak. Bu yüzden, sevginin akmasına izin verin… Toprak Ana’nın sevgisi bedenlerinize aksın. Toprak Ana da yükselecek, öncelikle dördüncü boyuta, sonra da beşinciye. Bu evrim zaman alacak, ve en çok enerji insanlığı dengede ve sevgi içinde tutmak için gerekecek; işte bu nedenle bugün burada Şili-Santiago’da bu süreçteyiz, 2012 enerjilerini hissedebilmeniz için, ama aynı zamanda DNA’nızın ve kendinizin de aktive olabilmesi için. Bu yeni enerjileri alabilmek için DNA’nızın ve enerjilerinizin aktive olmasına izin verin.

Gezegenlerin hepsi yerlerine geliyor, ve hepiniz evrene bağlı olduğunuz için bedenleriniz bunu hissedebilir. Bağlantınız çok daha güçlü olacak. Toprak Ana’nın altınızdan yükselmesine izin verin, ve Toprak Ana üçüncü boyuttan dördüncü ve beşinci boyuta yükselirken onu hissedin. Bu enerjilerin, Kutsal Ana’nın enerjilerininin bedeninizdeki hareketini hissedin.

Bırakın hisler gelsin, hisler gitsin… enerjilerinizin temizlenip arındığını, ve hücrelerinizle DNA’nızın aktive olduğunu hissedin. Bugün 11-11-11, ve bu eril ve dişilin gerçekten birleşmeye başladığı ve babanın anneyi gerçekten desteklediği gün… bunu bedenlemenize izin verin… herhangi bir blokaj veya direnişin çözülüp iyileşmesine izin verin… hisler gelsin ve hisler gitsin… biz bir enerji değişimine izin veriyoruz… iç varlığınızın uyuma gittikçe daha da yaklaşmasına izin vererek…içinizdeki uyuma… evrenin bir yansıması… siz kainatın bir minyatürüsünüz.

Bu gece birçok şey çözümleniyor, sevgililer… bunun için, hisleri bedenleyin… izin verin gelsinler ve gitsinler… bu sizin enerjilerinizin aktive olduğu gecedir… hepiniz bunun mümkün olduğu bir bilinç seviyesindesiniz… izin verin ve enerjileri bedeninizde hissedin, ve bu enerji dönüşümünü ve değişimini hissedin… Bazı şeyler salıverilecek, diğerleri harekete geçecek ve bazı enerjiler ait oldukları yere yaklaşmış olacaklar. Sizin içiniz tıpkı uyumsuz durumdaki evren gibi; biz iç enerjilerinizi uyumlu hale getiriyoruz ve aynı zamanda sizi yeni bir titreşime yükseltiyoruz… siz şimdi Aralık 2012 enerjilerinin yaklaşık olarak %85’indesiniz.

Bedenlerinizin rahatlamasına izin verin… nefesinizi gözlemleyin ve enerjilerde tutulmanıza izin verin… askeri enerjilerin ve buna bağlı karmanın tamamen salıverilmesine izin verin… enerjilerinizin gittikçe daha da yükselmesine izin verin… şimdiye dek yükselmiş olduğunuzdan daha da yükseğe…

Şu anda cinsel taciz, ensest ve fuhuşla ilgili geçmişten gelen bütün enerjiler ve bununla ilgili bütün karma tutulmakta. Bu yeryüzü planındaki herkes bir parça haylaz olmuştur, yalnız bu yaşamda değil ama süregelen yaşamlarda, ve bütün bunlar çözümleniyor. Bu yüzden, kendinize zaman tanıyın ve bırakın hisler gelsin ve hisler gitsin… enerjileriniz gittikçe daha da yükselsin…

Ve şimdi dördüncü boyutu deneyimlemeye başlıyor olmalısınız… Aralık 2012 enerjisinin yaklaşık %90’ındasınız… hala sizi geri tutan bazı negatif enerjiler var, onun için sadece hislerin gelmesine izin vererek bedeninizde kalın ve onları bırakın… kendinizi ve DNA’nızı aktive ederek, bedenlerinizde daha, daha, daha da derinlere inerek 11-11-11 enerjilerinin içinizden geçip akmasına izin verin… izin verin hisler gelsinler, ve bırakın gitsinler…

Şimdi 2012’nin %95’inde tutuluyorsunuz… bedende kalın… nefesinizi izleyin… hisler gelsin ve gitsin… 11-11-11 enerjilerinin bedenlerinizden geçip akmasına, hücrelerinizi ve DNA’nızı aktive etmesine hep izin verin. Bu büyük insanlık uyanışıdır, tanrısala geri dönüş, bilince dönüş, evrenle olan uyuma geri dönüş. Eğer içinizde bu değişime engel olan herhangi bir enerji varsa, onu sadece Kryon’a ve Kryon enerjilerine teslim edin… bırakın hisler gelsin, ve hisler gitsin… yeni dünyanın size gelmesine izin verin…

Odadaki enerji %99’da, ve hepiniz bu bilinç seviyesinde tutuluyorsunuz… yeni dünyanın nasıl hissedildiğini ve neye benzediğini hissedin ve gözleyin… bırakın hisler gelsin, ve hisler gitsin… biz bu enerjiyi tutmak için buradayız… bir kez daha, eril ve dişil enerjilerin kaynaşıp birleşmesini hissetmenize izin verin… hayaliniz nedir? Hayalinizi görmeye izin verin…

Bu aktivasyona izin vermeye devam edin, ve enerjilerin omurganızda yukarı-aşağı hareket etmesine, omurganızı temizleyip arındırmasına ve zihninizin içine akmasına izin verin… zihninizin sevginin içinde çözünmesine izin verin… zihnin kalbe gitmesine, üzerinizde zihnin kurmuş olduğu otoriteyi kalbe havale ederek izin verin.

Kalbiniz yeni çağın yeni zihnidir… yeni çağın yeni çakrasının açılmasına izin verin… o kalbinizle boğazınız arasında yer alır… timüs bezinin harekete geçmesine ve uyanmasına izin verin ve bu yeni çakranın güzel türkuaz renkli ışığını görün…

Bu yıl ilerledikçe bedenlerinizde açılan yeni enerji merkezleri olacak… bırakın hisler gelsin… ve hisler gitsin… sevginin akmasına izin verin… kendinize sevgi akışında olma iznini verin… bu gece bu odadaki her birey için, türkuaz çakra size seslenmektedir… türkuaz çakranın sözlerini dinleyin…

Ve, hazır olduğunuzu hissettiğinizde yavaşça odaya dönebilirsiniz. Sevgililer, ben Manyetik Hizmetten Kryon. Biz sizi onurlandırmak ve sevmek için buradayız… gece boyunca sizinle çalışmaya devam edeceğiz… sizin bilincinizi yükseltmek ve bu yeni dünyaya doğru tatlı bir gezinti yapmak için buradayız.

Kryon veda ederek ayrılıyor, Allaha ısmarladık. Hepinize teşekkürler.

Copyright © David Brown.
Tüm hakkı mahfuzdur.

Bu kanallığın ses dosyası aşağıdaki adreste mevcuttur:

http://www.kryon.org.za/audio/DavidBrown_Kryon_20111111_Santiago.mp3

İngilizce aslından çeviren: Elif Aksoy
Özgün kanallık metni:
http://www.kryon.org.za/ChannellingNo519.htm

3 yorum:

 1. Geldim, okudum çok sevdim.
  Bir merhaba diyorum.
  yine geleceğim.
  sevgiyle..

  YanıtlayınSil
 2. Ne güzel. :)
  Hep gelin...
  Sevgi ve ışıkla...

  YanıtlayınSil
 3. Yani harikasınız teşekkür ederizz..21 aralık ile ilgili böyle olduğunu düşünmüştüm ve Kryon yine harika şekilde cevap verdi...Harikasın Kryon...
  Sevgi ve Işıkla...

  YanıtlayınSil