4 Nisan 2012 Çarşamba

Işığın Dördüncü Kapısı İçin Meditasyon 4 Nisan 2012
~ 04-04-2012 ~ Işığın Dördüncü İnisiyasyon Kapısı ~


Anrita Melchizedek

4 Nisan 2012'de uyumun dördüncü ışınının ve 6 Nisan'daki Dolunayda odağı büyütülen Işığın güzel Zümrüt Yeşil Alevinin Işıklandırmasıyla Işığın 4 ncü inisiyasyon Kapısına giriyoruz. Ezoterik olarak Feragat (Vazgeçiş) İnisiyasyonu olarak değinilen bu inisiyasyon bizi Karmanın Çarkından İleri Doğru Tekamül Spiraline atlatıyor, yaşamlarımızdaki algıladığımız çatışmaları salıverme yeteneğimiz vasıtasıyla. Cennetin Eşliğinin birlikte yaratıcıları ve bu kutsal başkalaştırıcı İlahi Sevgi Alevleri olarak, bu ışın bize huzur, özgürlük ve neşe, yaratıcılık ve Sevgi içinde hizmet çalışmamızın daha derin anlayışıyla Meshedilmiş Zaman Çizgilerini ve Yeni Dünya Kalıplarını deneyimleme fırsatı sunuyor; evrensel bolluğun ve birbirimizle bağlı olmanın daha büyük seviyelerine odaklanma getirirken, görkemimizin ve kıymetliliğimizin bireysel ve kollektif imzaları.

Dünya ana titreşimini yükseltirken, Güneş Patlamaları, Fotonik Işınlar ve Işık Portalları ile Işıktan olmayan her şey bireysel ve kollektif olarak büyütülüyor, artan Işıkta dönen bedendeki elektron - pozitron çiftleri vasıtasıyla karmik temizliğin daha büyük seviyeleri kolaylaştırılıyor. Hipofiz ve epifiz bezleri İlahi Işığın bu yükseltilmiş frekanslarını alırken, bedendeki alt çakralar yoksulluk bilinci ile ilgili eski çarpıtılmış inançları ve kalıpları, çarpıtılmış cinsel inançları dışarı atıyor ve artık bizim için işe yaramayan eski ilişkileri ve partnerlikleri salıveriyor. Sırasıyla Güneş ve Ay tutulmalarıyla 20 Mayıs ve 4 Haziran'da odağa gelecek olan İlahi Eril ve İlahi Dişilin birleşmesine başlarken, Uyumun dördüncü ışını bizi yaratıcı ifadenin daha derin seviyelerine ve bedenlerimizdeki kundalini enerjilerinin aktivasyonuyla cinsel enerjimizin doğru kullanımına götürürken, bu dualiteleri aşma fırsatı veriyor.

Ek olarak, bedendeki ölümsüzlük kromozomlarının aktivasyonu vasıtasıyla Işığın inisiyeleri olarak sonsuz ve sınırsız doğamıza bir göz atış sunuluyor.Bu amaçla, Venedikli Paul, Başmelekler Cebrail ve Hope ve Elohim Purity ve Astrea'nın Işıklandırmasıyla Giza'daki Büyük Piramitin içindeki Yükseliş Makamına ve Kristal Işık Şehrine yolculuk yapıyoruz, Işık tomarlarındaki bu 48 ölümsüzlük sembolünün indirilmesini ve aktivasyonunu deneyimliyoruz. Ben'im Varlığımız ile birleşirken, Büyük Piramit vasıtasıyla İçsel Dünyanın Güneşine, Güneşe, Pleiades'e, Sirius'a ve Orion'a hizalanırken, kalplerimizdeki Işığın Altın Güneş Diski ve DNA aktivasyonu vasıtasıyla Işık inisiyeleri olarak Horus'un Sol ve Sağ Gözünün öğretilerinin hatırlanmasını deneyimliyoruz. Bu, BEN'İM Avatar Irkı olarak kendimizin yaratıcı ifadelerimize titreşimsel uyumlanmada, bedendeki anahtar kodları aktive etme yeteneğini getiriyor. Ek olarak 21 Nisan'da, ayrıca Yeni Ay enerjileri zamanında aktive edilecek olan dördüncü Gümüş Kozmik Mesih Holografik Diski ve iki küçük diski omurgada demirliyoruz.

Küresel perspektiften, bu ışın sosyolojiyi, ırk ve kültürel işbirliğini ve sanatları yönetir ve Birlik içinde eşsiz Işık imzalarımızla Dünya'da Cenneti birlikte yarattığımızın bilişidir. Hizmet işimiz ve yaratıcı ifadelerimizin karşılaştırılması, kültürel ve ırk farklılıkları ile ilgili çarpıtılmış inançları temizlerken, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbi vasıtasıyla Birlik Bilincinin daha derin deneyimine gireriz. Bireysel ve kollektif olarak hizmet işimizi ilerletmek için gereksinim duyduğumuz her şeyi Meshedilmiş Zaman Çizgileri vasıtasıyla bu Şimdiye getiririz.

Işığın Dördüncü Kapısı İçin Meditasyon
Şimdi Ben'im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail'in, Başmelek Metatron'un ve Lord Melkizedek'in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin'in, Görkemli Elohim'in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha'nın, Sanat Kumara'nın, Helios ve Vesta'nın ve Lord Melchior'un, Mahatma'nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Yaşamımdaki uyumsuzluk, direnç veya çatışma alanlarını salıvererek ve bir Işık inisiyesi olarak Sevgi içinde Hizmet vasıtasıyla tam yaratıcı potansiyelimi deneyimleyerek bu dördüncü inisiyasyondan geçebilmem için, şimdi beni dışsal Merkaba Işık Aracında Büyük Piramitin içindeki Yükseliş Makamına ve Kristal Işık Şehrine götürmesi için Venedikli Paul'u çağırıyorum.

Büyük Piramitteki Yükseliş Makamına girerken, Işığın güzel Zümrüt Yeşili Alevi ile sarmalanıyorum.

Cennetin Eşliği, Işık ailem ve Işık dostlarım tarafından sarmalanmış olarak, şimdi onaylıyorum: Yaşamımda çatışmaya ve uyumsuzluğa neden olan ilişkileri veya yanlış inançları salıveriyorum.

İlahi Sevginin başkalaştırıcı Alevi olarak Kutsallığımın ifadesiyle tam tanrı/tanrıça doğamı deneyimliyorum.

Bolluk bilinci, neşe, Sevgi ve ifade özgürlüğünde birçok yaratıcı armağanlarım ile Hizmet çalışmamı deneyimliyorum.

Dünya Ana'ya ve onun tüm Yaşamına hizmette olan Mesih Bilinci Varlığıyım.

Şimdi ölümsüzlüğün 48 sembolünü taşıyan Büyük Piramidin içindeki gizli Odaya götürülüyorum.

Ben'im Varlığım ile birleşirken, üçüncü göz vasıtasıyla Işık tomarlarındaki bu anahtar kodları alıyorum, bedenimdeki ölümsüzlük kromozomları aktive oluyor.

Şimdi İç Dünyanın Güneşi, Güneş, Pleiades, Sirius ve Orion ile hizalanırken, kendimi Büyük Piramidin içindeki Altın Güneş Diskine bağlanmış buluyorum, DNA'm ölümsüz bir Işık Varlığı olarak Benliğimin hatırlama seviyesine aktive oluyor.

Bir Işık inisiyesi olarak Benliğimin bilişini ve Horus'un Sol ve Sağ Gözünün öğretilerinin hatırlanmasını deneyimliyorum, hizmet çalışmam için gereksinim duyduğum her şeyi bu Şimdiye getiriyorum.

Şimdi Benliğimi Işığın beşinci boyut Meshedilmiş Zaman Çizgilerinde buluyorum, omurgada dördüncü büyük Kozmik Mesih Holografik Diskini ve iki küçük diski demirliyorum ve aktive ediyorum.

Yavaşça bedenimi sağa sola, ileri geri oynatıyorum, omurilik sıvısının işleyişini kolaylaştırıyoum ve sinir sistemimin, meridyenlerimin ve çakralarımın yeniden ayarlanmasını sağlıyorum.

Ve şimdi, Dünya Ana'yı ve onun tüm Yaşamını bu kutsal Zümrüt Yeşili Alev ile sarmalamak için Cennetin Eşliğine ve Üstat Venedikli Paul'e yardım ediyorum, tüm insanları, tüm kültürleri ve Benliğimin ve başkalarının yaratıcı armağanlarının ve sanatsal ifadelerinin görkemini onurlandırıyorum.

Şimdi İlahi Sevginin Birlik Izgarası vasıtasıyla tüm Yaşamın, Mükemmelliğin Kalıplarını deneyimlemesine yardımcı oluyorum.

Şimdi kendimi kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ana'nın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi bu güzel Zümrüt Yeşili Alev ile ve 2012 yılını Işıklandıran Güçlendirmenin ve Birlik Bilincinin Altın Alevi ile sarmalanıyorum.

Ben Yüksek Işığım,

Ben Güzelliğim,

Ben Saflığım,

Ben İlahi Sanatın yaratıcı ilham edilmiş eseriyim,

Ben Tüm Var Olan Benim.

Anrita Melchizedek
(Çeviri: Saffet Güler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme