22 Haziran 2012 Cuma

DNA Aktivasyonu ve Genetik Yeniden Modelleme Hakkında

“DNA’yı yeniden programlama ruhsal büyümeyi hızlandırmak, kilo vermek, yaşlanmayı tersine çevirmek, fiziksel özellikleri değiştirmek, vb. için kullanılacaktır. Sayısız olasılık vardır.”

“Bir kez aktive edildiğinde, iki sarmallı DNA’nız, ışık bedeniniz yeni yaradılışlar dediği şey olan 12 sarmallı, ölmeyen ve sonsuza kadar yaşayan bir beden haline gelecektir.”

Işık bedenlerimizi yeniden oluşturma süreci devam ettikçe, yavaşça tümüyle bilinçli ya da çok boyutlu hale gelmenin etkilerini fark etmeye başlayacağız. Bu durum 12 iplikli DNA’mız sonunda yeniden birleştiğinde, yeniden bağlandığında ve aktive olduğunda ortaya çıkacaktır.

O zaman yaşamı çok boyutluluk bilinci içinde deneyimleyeceğiz. Bu bilinç düzeyinde daha yüksek alemlerdeki varlıklar ile bağlantı ve ilişkilerimizi sürdürürken, üçüncü boyutta yaşayabileceğiz. Kalp merkezli bir merhamet halinden (Mesih bilinci) işlev gördüğümüz ve göreceğimiz için, artık diğer boyutlar ile ilişkimiz kesilmeyecek. Bu, hangi boyutta yaşadığımızdan bağımsız olarak gerçekleşecek. Nihayet galaktik ve en sonunda evrensel bir toplumda nasıl başarılı bir şekilde yaşayacağımızı öğreneceğiz. Şu anda pek çok insan birbirine sarılmış bir çift sarmal ile temsil edilen iki aktif DNA ipliğine sahiptir. Bazı kişiler geliştiler ve üç ya da daha fazla ipliği birleştirdiler ve şu sıralarda birçok aktif DNA ipliği olan çok sayıda yeni bebek (kristal çocuklar) dünyaya gelmektedir. Basit bir kan testi bu gerçeği doğrulayabilir.

12 DNA ipliğinin her biri çok boyutlu bilincin 12 veçhesini temsil eder. Üç DNA ipliği fiziksel bedeni temsil eder ve yönetir, üçü duygusal beden ile, diğer üçü zihinsel beden ile, kalan üçü de ruhsal beden ile ilgilidir.

Tüm bu veçheler bedenlerimizde beyine giden yeni nöral yollar olarak temsil edilir. İçsalgı bezlerinin endokrin sistemi yoluyla bağlanır ve beslenirler. Bu bezler bedenlerimizdeki çakra sistemi olarak bilinen enerji vorteksleri ile birlikte çalışırlar. Tüm nöral yollar çakra sistemimiz ile bağımsız bir şekilde çalıştığında, daha yüksek alemlere kanal açacaklar ve bizi çok boyutlu bilinç deneyimine ulaştıracaklardır.

DNA İplikleri ve Endokrin Bezler

Aşağıdaki on iki DNA ipliğinin her biri çok boyutlu bilincin on iki veçhesinden birini temsil eder.

1. İplik : İlerleme ve korkularımızı entegre etme cesareti
2. İplik : Bir şeye odaklanabilme ve bitene kadar onu takip edebilmek
3. İplik : Eril/dişil güç arasındaki cinsiyet dengesini korumak
4. İplik : Enerji alanımız ve fiziksel bedenimiz arasındaki denge
5. İplik : Kabul hali içinde barış içinde yaşamak
6. İplik : Sonuca bakmaksızın kişinin gerçeğinde kalma gücü
7. İplik : Hem karanlık hem de aydınlık tarafı kabul edebilme
8. İplik : Sonuçlara bakmaksızın kişisel sınırları korumak
9. İplik : Farklı bir topluluğu kabul edebilme ve onun içinde yaşayabilme
10. İplik : Kişinin ruhunu ya da yüksek benliğini dikkate alma ve dinleme becerisi
11. İplik : Gözünde canlandırma, yaratma ve bu vizyonları 3. boyutta açığa çıkartma gücü
12. İplik : Kabul etme, teveccüh gösterme ve tüm şeylerdeki değeri takdir etme becerisi

Endokrin Bezler

Hipotalamus – İnandıklarımı tercüme ediyorum
Epifiz – Aldıklarımı görüyor ya da gözümde canlandırıyorum
Hipofiz – Aldıklarımı duyuyorum
Tiroid – Aldıklarımı söylüyorum
Timüs – Aldıklarımı temizliyor ve dönüştürüyorum
Kalp – Aldıklarımı hissediyorum
Eşeysel bezler – Aldıklarımı yaratıyor ve açığa çıkartıyorum
Böbrek üstü bezleri – Aldıklarımı doğru kabul ediyorum

Ve böylece yeniden kodlama sürecinde her ipliğin bireysel olarak her bir bez ile yeniden bağlantı kurması ve sonra da aktive olması gerekir. Bu, tam bilincin ve daha yüksek alemler ile iletişimin desteklenmesi için gerekli DNA iyileştirmesini sağlar. Bu veçheler fizikte beyine giden yeni nöral yollar olarak temsil edilir ve bağlantı tamamlandığında çok boyutlu bilincimiz tam olarak hissedilecek ve ulaşılacaktır. Foton Kuşağı’ndan hipofiz ve epifiz bezlerimizden girerek gelen ışık öncelikli olarak bu yeniden kodlama sürecini yürütmektedir.

Ayrıca çok yavaş bir biçimde yeniden bağlanıyoruz, aksi takdirde fiziksel bedenlerimiz ve sinir sistemimiz “yanabilir” ve sağ kalamayız. Bize neler olduğuna ilişkin bir miktar anlayışa ulaşmaya çalışarak bu süreçte aktif bir biçimde birlikte çalışabiliriz. Yeni ışık frekansları ile etkileşime girme ve onları fiziksel bedenlerimize absorbe etme becerimiz, fiziksel ve ruhsal tekamülümüzün bir sonraki adımında nasıl gelişim göstereceğimizi belirleyecektir. Ve ruhsallığı geliştirmek için yakıt olarak duygu ve iradeyi kullanırken, inanç sistemlerimizi ve faaliyetlerimizi dikkatli bir biçimde gözleyerek, artık bize hizmet etmeyen birçok istenmeyen düşünce formunu ve paternini değiştirecek ve temizleyeceğiz.

Bu dönemde bizimle aktif bir biçimde ilgilenen birçok yüksek varlık, meleksi rehber ve üstat vardır. Bu yeniden kodlama sürecinde “ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz” ve ilerlemek için acele etmeye çalışmamamız için bize yardım ediyorlar. Bu prosedür kitapta okuduğumuz ya da şişede satın aldığımız herhangi bir şey ile hızlandırılamaz. Bizim nasıl müdahale etmeye çalıştığımıza bakmaksızın, tam olarak doğru zaman çerçevesinde meydana gelmektedir. Bu senaryo çok geniştir ve tüm Samanyolu Galaksimizi kapsar. Evrenimizin Herşeyin Yaratıcısı tarafından başlatılan İlahi Plan’ına karşılık olarak olmaktadır.

Dolayısıyla, rahatlayın ve her şeyin kendi iyi zamanında açığa çıkmasına izin vererek akışa bırakın. Gezintinin tadını çıkartın. Son sonuçlar harika olacak ve hepimizi Dünya üzerindeki Cennette merhamet ile yaşamanın çok boyutlu deneyimine götürecek.

Mary Mageau tarafından.

Kaynaklar

http://www.psychic101.com/ adresinde “DNA ve RNA Aktivasyonu”ndan alınmıştır.
http://khmer.cc/ adresinde The Guardians through Kosol Ouch tarafından yazılmış “DNA’nız Hakkındaki Gerçek”ten alınmıştır.
www.bigpond.com adresinde Mary Mageau tarafından yazılmış “DNA’mızı Yeniden Kodlamak”tan alınmıştır.

(mordanismanlik.org)

1 yorum: