4 Haziran 2012 Pazartesi

Venüs Transiti - Küresel Dua Günü

Dünya Çapında Bağlantı -  6 Haziran 2012

Sevgili Kalpler,

Bu mailde Aydınlanmış Üstatlardan bir armağan olan basit bir mesaj bulacaksınız. Bu, günlük yaşamınızda her gün sevdiğiniz hayatı yaratmaya yardımcı olsun. Kristal Işık Aktarımı yaratım gücümüzdür. Hepimiz güçlü ışık varlıklarıyız ve hepimiz ışığımızla yaratma yeteneğine sahibiz ve bu mesaj mutluluğunuzun taşıdığınız bu güç vasıtasıyla yaratılabileceğini anlamanıza destek oluyor.

Bu mesajda 6 Haziran Venüs Transitinde yapılacak olan Dünya Çapında Bağlantı var, Dünyada barış için o gün ışıklarını ve bilinçlerini yaymak için herkes davetli. Lütfen bu dünya çapında bağlantıya ve küresel şifa aktarımına katılabilmeleri için bu maili başkalarına aktarın.

Bu bağlantı Güney Afrikalı Zulu Şaman Büyüğü Credo Mutwa'nın eylem çağrısını desteklemek içindir. Aşağıda Credo'nun Dalai Lama'ya yazdığı mektup var, bu mektupta Dünya'ya ve sevgili Dünya Anamızın geleceği için korku duyan tüm insanlardan korkuyu kaldırmaya odaklanma olarak özel bir günün yaratılması isteği var. Credo kehanetler nedeniyle birçok insanın yaşadığı korku ve panik ile ilgili kaygısını anlatıyor ve dua edilmesini ve bu korkunun iyileştirilmesini istiyor.

Bu büyüğün kalbinin isteğine yanıt olarak yaratılmış olan güne Küresel Sevgi Dolu Dua Günü adı veriliyor - bu günün odağı ve dua ile ilgili Dünya Barış Günü Bilgisi ve Credo'nun Dalai Lama'ya gönderdiği mektubun kopyası şu linkte bulunabilir:

www.ancientpeacekeeper.com

Lütfen katkıda bulunmak istiyorsanız bu mektubu okuyun ve duaya katılın. Kendi evinizde oturun, dualarınızla diğerlerine katılın ve grup olarak birlikte güçlü bir şey yaratmak için özel bir zaman ayırın.

Aşağıdaki dünya çapında bağlantı bu eylem çağrısına yanıt verme amacıyla kristal ışık aktarıcıları olarak size tüm dünyadaki ışık işçilerine katılma aracı sunuyor.

Bu bağlantı aynı zamanda ışık aktarım gücünüz hakkında ve yarayım yolunuz için ışığınızı berrak bir şekilde aktarmanın nasıl önemli olduğu hakkında size öğretiyor. Bu, dünyaya hizmet sunma olduğu kadar, kendi varlığınız için de ilahi bir kutsama olacaktır.

Dünya çapında pozitif aktarımları desteklemek ve çözümleri birlikte yaratmak isterseniz, bu 45 dakikanızı alacaktır. Hepimizin bildiği gibi, ışığımızı neye odaklanırsak onu yarattığı için, problemler yerine dünyamızın çözümlerine odaklanmak yaratımın daha yüksek yoludur.

Tüm sevgim ve kutsamalarla,
Sri'ama Qala
www.qalasriama.com

ZULU BÜYÜĞÜ CREDO MUTWA'DAN DALAİ LAMA'YA MEKTUP

Kutsal Tibet Topraklarının Dalai Lama Cenaplarına. Ben Credo, eşim Virginia ve dostumuz Mirjam dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu hakkında size yazıyoruz - milyonlarca insanı kapsayan bir konu. Ülkem Güney Afrika'da, Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde ve ayrıca Avustralya'da, Kabilelerin Büyükleri arasında tüm dünyada gerçekleşeceği söylenen şeyler hakkında derin bir kaygı var. Güney Afrika'daki binlerce siyah insan arasında, Kırmızı Öküz yılında - 2012 yılında - dünya çapında dramatik değişimler olacağı ciddi kaygısı var.

Afrika'da yüzlerce şaman, 2012 yılında büyük küresel felaketlerin olacağını kehanet etti. Bu felaketlerin politik ve hatta coğrafik doğada olduğunu söyleniyor. Milyonlarca insanın genel yaşamında çalkantıların olacağı söyleniyor. Bu, tam olarak İncildeki savaşların, açlığın ve her türde kargaşanın olduğu Armageddon benzeri bir senaryo olacak.

Güney ve Orta Amerika'daki birçok doğal şifacı arasında depremler, dev dalgalar ve bu türde diğer felaketler gibi doğal kargaşayla birlikte gelmekte olan bir felaket korkusu olduğunu anlıyorum. Yerli Amerikalı insanlar arasında, dünyanın tersine dönmesi - kutupların yer değiştirmesi; Pacha Kuti - inancı da derin bir kaygıdır.

Ülkem Güney Afrika'da, yüzlerce Hristiyan siyah insan Yargılama Gününün - Armageddon'un - bir kaç ay sonra olduğuna inanıyor. Daha önce Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya kıtalarında hiç böyle korku olmamıştı.

Dünyanın sona ereceğine inanan birçoklarının boş inancını desteklemiyoruz. Dünya Ana'nın ve biz insanların büyük bir dönüşümden geçtiğini biliyoruz. Dünyanın insanlarını korku yerine sevgiyi seçmeleri için çağırıyoruz.

Bunun küresel bir paniğe dönüşmesini önlemek için dünya çapında özel bir duaya gereksinim olduğuna inanıyoruz, bu küresel panik kötü insanlar tarafından kendi amaçları için sömürülebilir.

Bundan dolayı, Siz Cenapları ve tüm ulusların spiritüel liderleri gibi büyük insanların dünyayı özel bir dua gününe veya günlerine yönlendirmelerini alçakgönüllülük ile istiyoruz.

Bunun gibi bir durumda, bu şeylerin dünya çapında bir felakete dönüşmesini önlemek için tüm insanlığın sakin ve güven verici seslere ihtiyacı var. Siz Cenapları ve ülkenizdeki, Afrika'daki, Hindistan'daki, Amerika'daki ve dünyadaki tüm uluslardaki yüzlerce kutsal insanın dünya çapında bir dua günü veya günleri anons etmesini istiyoruz, bu günde iyi niyetli ve iyi kalpli insanlar bir araya gelip dünyada barış için dua etsinler.

Dünya Çapında Bağlantı - Küresel Dua Günü İçin Kristal Işık Aktarımınız

6 Haziran 2012

Sevgili kalpler,

Tüm dünyadaki farklı büyükler, şifacılar ve şamanlardan Dünya Ana ve insanlığın geleceği ile ilgili korkunun giderilmesi ve tüm dünyadaki tüm insanların kalplerinin sakinleşmesi için bir çağrı olduğundan, kollektif dünya çapındaki odak vasıtasıyla bunun gerçekleşmesinin birlikte - yaratımını aktive etmek için birleşik alan vasıtasıyla dünya çapında bir ışık aktarımı olarak bu kutsal duayı sunuyoruz.

Bağlantınıza başlamak için aşağıdaki duayı okuyun. 5 dakika içinde, kutsal yerinizde enerji dönüşecektir ve Gaia'nın kalbinden Merkezi Güneşe bir ışık sütunu topraklanacaktır. Bu, insanlığa ve güzel sihirli dünyamıza hizmette dua ve aktarımınızı desteklemek için titreşimi yükselterek kutsal yeri yaratır.

KUTSAL BİR DUA

Sevgili Anne/Baba Tanrı/Tanrıça,

Bu kutsal barış günü için ilahi dua ve küresel ışık aktarımımın yararına buraya kutsal yerime saf sevgi ve ışığın aydınlanmış köprüsünün/sütununun topraklanmasını istiyorum. Tüm varlıklar için Tanrı'nın sevgisini, ışığını, korumasını ve en yüksek kutsamaları istiyorum. Gaia ve onun kutsal koruyucularının, ata koruyucuların, bu ışık sütununun Dünya Ana'nın çekirdeğine topraklanması için altımda bir yerküre portalı açmalarını istiyorum. Barış için küresel ışık ve sevgi aktarımımın tüm varlıkların kalplerinde tutulmasına yardımcı olması için meleklerin, başmeleklerin ve ışığın yükselmiş planlarından aydınlanmış varlıkların bu kutsal yerde spiritüel bir portal açmalarını istiyorum. Mor alevin bu yerin titreşimini yükseltmesi için Kutsal Annenin bu ilahi sütun vasıtasıyla İlahi Sevgi Tapınağını topraklamasını istiyorum.

İlahi bir varlık olarak gerçek gücüme açılmama yardımcı olması için varlığıma inayet yasası, sevgi yasası, bağışlama yasası, birlik yasası, kutsallık yasası ve karma yasasını getirmeleri için kutsal ruhumu, Mesih'i, Meryem Ana'yı, Buddha'yı ve tüm azizleri, evliyaları, bodhisattvaları, aydınlanmış üstatları çağırıyorum. Ruhumun kutsanmış kalbinin gerçek gücünden tüm dünyaya aktarım yapabilmem için, kalbimi aktive etmek ve açmak için kutsamalar ve inayet istiyorum.

Tüm ırklardan, tüm din ve inançlardan tüm insanları dönüşümün mor aleviyle kutsanmaları için çağırıyorum ve bugün tüm dualar ve küresel ışık aktarımları vasıtasıyla mor ışığın dünya çapında aktive edilmesini istiyorum. Dünyamızın geleceği ile ilgili insanların bir kısmının taşıdığı korkuların temizlenmesini ve kaldırılmasını istiyorum. Dünyadaki tüm bu ruhların ilahi varlıklarını, yüksek benliklerini şimdi onları kutsamaları ve taç çakralarını açmaları için çağırıyorum, böylece başlarının üzerinden evrenin ışığını alabilirler, bilinçleri yüksek farkındalığa yükselebilir ve dünya ana ve tüm varlıklar için pozitif bir realiteyi sevgiyle yansıtabilirler ve barış içinde yaşayabilirler.

Dünya Ananın bedeninin geleceği, dünya değişiklikleri ile ilgili ve korkuya dayalı yansıtmalar ve kenahetler ile ilgili korku, dehşet veya endişe içinde olan her ruha inayet ve şifa eli uzatması için Kutsal Annenin ve Kutsal Babanın kutsamalarını istiyorum. İnsanlığın kollektifini inayet kutsaması ile tutuşturmak için100,000 meleğin ve 1,000,000 göksel varlığın ışığını ve sevgisini çağırıyorum.

Bugün, nerede olurlarsa olsunlar, hayat koşulları ne olursa olsun sarmalandıklarını, desteklendiklerini ve rahatlatıldıklarını hissedebilmeleri için herkese ilahi ışık dalgası gönderin ve enerji alanlarını sevgiyle sarmalayın ve onları daha önce deneyimlediklerinden daha yüksek yoğunlukta saf sevgi enerjisiyle kutsayın. Onların etraflarındaki enerjiyi yumuşatın ve bedenlerinde, zihinlerinde veya auralarında saklanmış korkuyu bırakabilmeleri ve salıvermeleri için titreşimlerinin yükselmesi için her ruhun ortamını aktive edin.

Bu korkuyu salıveren tüm kalplerden tüm engeller uzaklaştırılsın ve zihin huzuru bulmaları için dünyadaki tüm ülkelerdeki, toplumlardaki, ailelerdeki, evlerdeki ve bedenlerdeki tüm ruhlardan tüm engeller uzaklaştırılsın. İnsanlığın, Dünya Ana ile yeni bir denge yaratarak, topluma inancı taşıyabilmesi için tüm engeller şimdi uzaklaştırılsın. Hepimiz bunu zihinlerimizde taşıyabilelim ve gerçeğimiz olarak yansıtabilelim. Uyanmış olan, kalplerinde ışık taşıyan herkes için, hepsi insanlığın daha fazla dengesizlik yaratacağı veya dünyanın insanlık nedeniyle daha büyük dengesizlik deneyimleyeceği inançlarından ve korkularından bağını koparabilsin.

Şimdi bağlanmış olabileceğim tüm korkuları, gücümü vermiş olduğum tüm korkuları, insanlıktaki dünyanın yok olacağına dair inançları veya ilahi bir varlık olarak dünyanın ilahi yasaya uygun olarak yenilenemeyeceği, iyileşemeyeceği ve her şeyi dengeleyemeyeceği inancını salıvermeyi seçiyorum. Tüm korkuları teslim ediyorum ve Kutsal Anne ve Gaia ile, Dünyanın kutsal ruhu ile dünyada yüksek birlikte - yaratım için daha yüksek gerçeğe benimle birlikte odaklanmaları için ilahi varlığımı, yüksek benliğimi ve yükselmiş bilincimi çağırıyorum.

Tüm Varlıklar kutsansın!
Dünya Kutsansın!

(Çeviri: Saffet Güler)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme