4 Haziran 2012 Pazartesi

İçinizdeki Azamete Dönün Siz

Tanrı dedi ki:

Maziyi özgür kılmak demek pişmanlığı, vicdan azabını, kendini suçlamayı, hayal kırıklığını, elemi, kederi, yargılamayı ve bunların herhangi birine olan her nevi bağımlılığı bir kenara bırakmak demektir.

Geleceği özgür kılmak ise taleplerin, ısrarların, bağımlılıkların, zaafların, gereksinimlerin, sahip olma mecburiyetinin ve kontrolün peşini bırakmak, bunları özgür kılmak demektir. Hayata saygı göstermek demektir. Mutluluğa zihnen sahip olmak ve onun hangi yollarla gelmesi gerektiğine kafa yormamak, gereksinim duymamak demektir.

Şimdide, anda yaşamak ona sıkı sıkıya tutunmamaktır. Şimdide yaşamak demek o ana tanıklık etmektir. Şimdide yaşamak bağımlılık duymamanın, tabi olmamanın mükemmel bir halidir.

Geçmiş, şimdi, gelecek; sarılmak, bağlanmak yoktur burada. Özgürlük vardır. Kendinizi bağımlı olmaktan, tabi olmaktan özgür kılın. Bağımlılık zamk kavanozuna düşmek gibidir. Bağımlı olmak, tabi olmak kendinizi iyice dibe batırmak demektir.

Bağımlı olmak, tabi olmak sıkı sıkıya tutunup yapışmaktır.

Eğer hayat bir dağa tırmanmak gibiyse o dağa kendinize eziyet etmeden, kendinizi çivilemeden tırmanın. Kendinizi yere çivilemişseniz nasıl tırmanabilirsiniz ki?

Bunca tutunmanızın, yapışmanızın pek bir anlamı da gereği de yok. Uzun zaman önce Dünya'dan ayrılmış bile olsalar insanlara böyle tutunuyorsunuz. Özgür bırakmak zorundasınız ama pek de öyle görünmüyorsunuz. Bir yapışıp tutunma çılgınlığı içindesiniz.

Hayatın pintisi olmak için mücadele veriyorsunuz. Pintiler saklayıp istifler ve bunu yapmaları gerektiği fikrini taşırlar. İstiflemenin, biriktirmenin mutlulukları olduğuna inanırlar. Ama hikayenin ilerleyen aşamalarında bu istifleme hali onların çöküşü olur.

Geçmişe yapışıp da ileri gidemezsiniz. Hoş hayat sizi her halükarda ileriye sevk edecektir ama. Maziye yapışıp kalmak yanılsamanın üzerindeki bir diğer yanılsamadır. İstediğiniz her şeye sıkı sıkı tutunun, yapışın dilediğinizce ama zerresini bile alıkoyamazsınız. Hiçliğe tutunursunuz. Tutunmak, bağımlılık duymak, yapışmak sizi emniyette tutmaz. Özgür bırakmak sizi emniyette tutar.

Dahası, hayatın amacı emniyet de değildir zaten. Sizin amacınız yaşamaktır. Burada yaşamayı kastediyorum, atlatmayı değil. Nefesinizi tutmayı bırakın.

Rafa konulacak porselen bir bebek değilsiniz. Sizin bir nihayetiniz yok. Öyle rafta oturmak falan yok.

Hayat hayata dairdir, kaçınmaya değil.

Siz yel değirmenleriyle savaşıyorsunuz. Saklanmak için ormana kaçıyorsunuz ama orman sizi tüketiyor.

Ondan korkmaktansa hayatı yaşayın siz. Ondan saklanmayın, hayatı yaşayın. Denk olarak, bir eşit olarak yaşayın hayatı. İçinizdeki Azameti, Yüceliği bulun.

Dünya üzerinde insan varlığı olarak yaşamak cesaret ister. Cesaret ister çünkü ondan korkarsınız. Korkularınızın üstesinden gelin. Onlarla barışın ve çekip gitmelerine müsaade edin. Korkular kendi yoluna gidecektir, siz de kendinizinkine.

Benim sözünü ettiğim şey pervasızlık değildir. Hayatın akışı, hayatın gidişatıdır.

Hayat bir zırh değildir. Canlı bir seyahattir. Bir hayat dönemi için şanstır. Bu şansı almanız gerekir. Onu dışlayamazsınız. Dışlamak, kaçınmak maharet değildir. Kaçınmak örmeye zaten başladığınız aynı kazağa devam etmek, temcit pilavına yumulmaktır.

Hayatı erteleyen biri olmanız asla murad edilmemiştir. Hayatı atla yapılan bir gezintiye benzetirsek şayet, bundan kaçınmanız asla murad edilmemiştir. Sizin o ata atlamanız, sürmeniz, daima sürmeniz murad edilmiştir. Hayatın tüm parkurunda gezinip dolaşın siz. Hayatı yaşayın. Hayatınızı tavında, deminde kılın; fırsat haline getirin. Hatta kutsal kılın onu. Hayatı boynuzlarından yakalayın ve üzerine atlayıp onunla yol alın.

Dünya sizi üzerinden atabilir ama hayat kısrağı için bu asla söz konu değildir. Siz Ebediyete mahkumsunuz. Bunu aklınızda tutun; eğer zihniniz oradan oraya koşturuyorsa o da sakinleşecektir. Hayat, huzur ve sevgi Ebediyetin hep aynı anında gelirler.

Çeviren: Engin Zeyno Vural

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Tanrıya ve kendi yüreklerine daha yakın olmaları için İnsanoğluna yardım eden
Gloria Wendroff, Overseer (Sorumlu yönetici)
The Godwriting™ International Society of Heaven Ministries
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels@heavenletters.org
Ziyaret edin www.heavenletters.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder